Eğitimin Muhafazakarlaştırılması Sürüyor !

 Antalya Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Lisesi müdürlüğü kız ve erkek öğrenciler ile öğretmen öğrenci arasındaki  yakınlaşma mesafesinin 1 metreden az olmamasıyla ilgili kararını Muratpaşa Lisesi öğretmenlerine tebliğ etmiştir. Şube Başkanımız Nurettin SÖNMEZ   yerel , ulusal basına demeçler vererek ve haber kanallarına canlı bağlanarak  bu durumu kınayıp sendikanın tepkisini dile getirmiştir.
Geçtiğimiz yıl Mersin’de gündeme gelen kız ve erkek öğrencilerin arasında asgari bir mesafe bulunması konusu, bu kez de Antalya’da gündeme geldi. Nitekim Antalya Muratpaşa Lisesi Müdürü, kız ve erkek öğrenciler arasında asgari bir metre mesafe bulunmasına karar vermiş ve öğretmenlerin buna dikkat etmelerini istemiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama ise özrü kabahatinden büyük mahiyetindedir. Daha sonra düzeltme amacıyla yapılan açıklamada, söz konusu mesafenin kız ve erkek öğrenciler için değil; öğretmen ve öğrenciler için belirlendiği dile getirilmiştir. Bu ise olayın vahametini arttırmaktadır. Öğretmen öğrenci ilişkisi açısından son derece sakıncalı ve öğretmenlik mesleğine hakaret niteliği taşıyan bu yaklaşıma göre öğretmenlerin öğrencilerini, öğrenci olarak değil, kız ve erkek çocuklar olarak gördükleri varsayılmakta ve potansiyel taciz zanlısı oldukları düşünülmektedir. Dolayısıyla ister öğrenciler arasında olsun isterse öğretmenlerle öğrenciler arasında olduğu dile getirilsin söz konusu mesafe yaklaşımı aynı zihniyetin iki sakıncalı ürünüdür.
 
Bu yaklaşım sadece Antalya gibi tekil örneklerle sınırlı değil. Daha önce de anımsanacağı üzere geçtiğimiz yıl İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda okumaları gerektiğini dile getirmişti. Bu önerinin çeşitli vesilelerle zaman zaman yeniden gündeme getirildiği biliniyor.
 
Bu tür yaklaşımların, AKP iktidarının muhafazakâr toplum tahayyülünden bağımsız olmadığı açıktır. Bu dönemde eğitimin her düzeyde muhafazakârlaşmasına yönelik bir eğilimin hız kazandığı görülmektedir. Eğitimin içeriğinden, öğrencilerin tutum ve davranışlarına değin geniş bir alanda, küçük adımlarla mukaddesatçı muhafazakâr ideolojinin tohumları ekilmektedir.
Okulların ayrılması, 45 cm ya da 1 metre gibi birbirinden bağımsızmış gibi görünen girişimlerin ülkenin çeşitli yerlerinde sık sık gündeme gelmeye başlaması, hayatın her alanında kadınlarla erkekleri birbirinden izole etmeye çalışan, dolayısıyla kadınları eve kapatılması gereken birer cinsel nesneye indirgeyen daha genel bir zihniyet sorunu ile karşı karşıya bulunduğumuzu düşündürmektedir.
Öğrencilerin sosyalleşme süreçlerini birbirinden bu şekilde yalıtılarak geçirmeleri, birbirlerine eşit birer insanmış gibi davranmakta zorlanan yetişkinlere dönüşmelerine yol açar. Eğer amaç yaş gruplarına uygun doğru cinsel davranışlar sergilemelerini gözetmekse, bunun en doğru yolu okullarda bilimsel eğitiminin verilmesidir.
Biz Eğitim Sen olarak, eğitim alanında ve genel olarak yaşamın her alanında muhafazakârlaştırma girişimlerinin karşısında olacağız. Tıpkı Mersin’deki 45 cm vakası gibi Antalya’daki bir metre olayının da bir idarecinin yalnız kişisel zihniyet sorunu olarak görmenin eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu nedenle eğitimin bilimsel normlara kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılmasını savunuyoruz.
Açıkça cinsiyete dayalı ayrımcılık yapan, öğrencileri ve öğretmenleri potansiyel suçlu olarak kodlayarak suç işleyen yöneticilerin görevde kalmaya devam etmesi, bu yöneticilerin sahip oldukları ile benzer zihniyetin MEB tarafından da benimsendiğinin göstergesi olarak değerlendirilecektir.
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker